Dr. Karel

Dr. Karel

V terapii se vždy snažím pochopit smysl nemoci v širší souvislosti, porozumět vztahu mezi chováním a prožíváním člověka a najít rychlé řešení klientova problému. Jak řekl Louis Sullivan „Podstatou každého problému je, že obsahuje i vlastní řešení.“. Vyřešení problému často doprovází nejen změna myšlení, ale také změna životního stylu chování.

V Čechách jsem založil Institut strategické psychoterapie, který má za cíl vzdělávat další terapeuty a lajky v řešení problémů.

Aktuálně jsem lektor a odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde vyučuji psychologii a současně provozuji soukromou ordinaci psychoterapie v Teplicích.

Pomoci druhému žít šťastnější a spokojenější život, je pro mne výzva.

Psychoterapie je má vášeň. K psychoterapii jsem se dostal přes fyzioterapii a fytoterapii. Jako fyzioterapeut jsem si stále častěji ověřoval, že tělesné problémy mých pacientů jsou doprovázeny i problémy psychickými a začal jsem přemýšlet o tom, zda je přímo nezpůsobují. Vydal jsem se proto studovat psychologii, abych se o lidské psychice dozvěděl více a pochopil vztah lidské psychiky k našemu tělu.

V Itálii jsem vystudoval klinickou psychologii, následně jsem absolvoval výcvik ve strategické psychoterapii, které se věnuji již 10 let.

Mgr. David Karel, Ph.D. - psycholog, psychoterapeut a kouč

Mgr. Nikol Denková -  asistentka


Mgr. David Karel, Ph.D.

 

Mgr. Nikol Denková

 

Máte zájem o naše výcviky?