Výcviky a kurzy

PŘIJÍMAČKY NA PSYCHOLOGII (kurz)

Psychologie je jedním z humanitních oborů, o který je stále větší zájem a počet uchazečů značně
převyšuje počet přijatých. Pokud chcete u přijímacích zkoušek uspět, je důležité se důkladně
připravit. Jak se říká „Štěstí přeje připraveným“.

Náš Institut strategické terapie Vás prostřednictvím svého týmu lektorů připraví na přijímací zkoušky
z psychologie na všechny české univerzity, kde se obor psychologie vyučuje, Karlova univerzita v
Praze, Masarykova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita
Palackého v Olomouci.
Předáme Vám základní znalosti z biologie, společenských věd a především
z psychologie, které se Vám budou hodit.

Na první hodině zjistíme, jak jste na tom se svými znalostmi, ať víme, kde máte nedostatky, na které
se následně zaměříme. Na kurzu dostanete studijní materiály, ale již nyní můžete čerpat
z doporučené literatury. Po ukončení kurzu Vaše znalosti zase prověříme.

 

 

Kurz probíhá ve skupince maximálně 16 lidí, kde se Vám dostane toho nejindividuálnějšího přístupu. Kurz bude aktivován při nejmenším počtu 8 uchazečů.

Lektorský tým: vysokoškolský pedagog psychologie na Univerzitě J. E. Purkyně Mgr. David Karel, Ph.D. a lidé z praxe: Mgr. et. Bc. Nikol Rauerová, Mgr. Nikol Denková.

Délka kurzu: jeden cyklus kurzu trvá 3 víkendy, vždy sobota a neděle, o celkovém rozsahu 48 výukových hodin. Jedna výuková hodina trvá 50 minut. Začíná se vždy v 9:00 a končí se v 16:30 hodin.

Místo konání: Českobratrská 931/26, Teplice

Termíny kurzu:

BŘEZEN: 5.-6.3., 12.-13.3., 19.-20.3. 2022

DUBEN: 2.-3.4., 9.-10.4., 14.-17.4.2022

Cena kurzu: 3.900,- Kč

Doporučená literatura:
HELUS, Z. (2018). Úvod do psychologie. Grada.
PLAHÁKOVÁ, A. (2004). Úvod do obecné psychologie. Academia.

  PŘIHLÁŠKA  

Smluvní podmínky výcviku Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Zobrazit výcviky