Výcviky a kurzy

VÝCVIK "Efektivní mediace"

Cílem výcviku „Efektivní mediace“ je osvojit si způsoby nekonfliktního řešení sporů a vyjednávání mezi stranami v konfliktu. Výcvik je zaměřen, jak k získání základních teoretických znalostí o mediaci a jejím procesu, tak hlavně na nácvik mediačních dovedností a jejich procvičování v modelových situacích. Mediační dovednosti najdou uplatnění při řešení občanských sporů, pracovních sporů, rodinných a partnerských sporů a v neposlední řade i ve všech mezilidských interakcích, které máme.

Výcvik je určen všem zájemcům, kteří se chtějí stát profesionálními mediátory, pracujícím s lidmi v různých oblastech a komukoli, kdo se chce naučit komunikovat s druhými a řešit konflikty.

Absolventi výcviku získají kompetence v identifikaci zdroje problému, efektivně komunikovat, aktivně naslouchat, být neutrální, tišit emoce a dovést sporné strany ke smíru. Po skončení výcviku budou absolventi schopni samostatně mediovat a obdrží certifikát o absolvování výcviku v „Efektivní mediaci“ od Institutu strategické terapie s. r. o.

LEKTOŘI VÝCVIKU

Mgr. David Karel, Ph.D. – zapsaný mediátor s 6letou praxí jako mediátor, s 15 letou praxí psychoterapeuta a lektora psychologie na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Mgr. Radka Wenclová – zapsaná mediátorka s 3 letou praxí  zapsaná mediátorka s 3 letou praxí mediátora v oblasti rodinné mediace v Bateau, z.s. a dlouholetou zkušeností v oblasti vyjednávání v obchodních sporech. 

 

DÉLKA VÝCVIKU

Intenzivní výcvik rozdělený na 9 celodenních setkání, konaných ve dnech 28.10., 30.10., 31.10, 11.11., 13.11., 14.11., 25.11., 27.11. a 28.11., vždy od 9:00 – 17:00 hodin s polední pauzou.

POČET ÚČASTNÍKŮ

K zahájení výcviku je minimální počet účastníků 6 a maximální počet 9 účastníků.

MÍSTO KONÁNÍ

Institut strategické terapie ČR, Českobratrská 931/26, 415 01 Teplice

CENA VÝCVIKU

24.500,- Kč

PŘIHLÁŠKA

Smluvní podmínky výcviku Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

 

MANAŽERKA VÝCVIKU - informace, registrace

Mgr. Nikol Denková, tel.: +420 734 726 846, e-mail: institutstrategicketerapie@gmail.com

 

 

Zobrazit výcviky