Výcviky a kurzy

STRATEGICKÝ KOUČINK

Strategický coaching vychází přímo z praxe strategické terapie od níž se liší jen tím, že se soustředí na zlepšení již vlastněných kompetencí klienta nebo posílení jeho slabých stránek, aby dosáhl svých osobních cílů. Koučovaný již převážně ví, jakých cílů chce dosáhnout, ale z důvodu svého strnulého pohledu na skutečnost, postoji a používáním nefunkčních řešení, zůstává jeho kreativita a potenciál dřímající. Stejně jako terapeut, kouč identifikuje dysfunkční percepčně-reakční schéma jedince a používá specifické komunikační techniky a triky, předpisy chování, které vedou ke změně vnímání jedince a aktivaci dřímajících kompetencí. Ignorováním svých nedostatků a slabostí vede k jejich zakotvení a vzniku problémů, které následně brzdí osobní rozvoj a mohou se projevit až v momentě, kdy si to nejméně přejeme. Umět využít svých nedostatků, znamená proměnit je ve své silné stránky. Strategický kouč vidí hlavní překážku v rozvoji jedince v jeho, někdy až slepém, používání nefunkčních řešení a v opakování stejných chyb. Mentální strnulost a sebeklam brání jedinci v odhalení nových možností řešení problému a dosažní stanovených cílů. Cílem strategického koučinku je nejen odstranění těchto dysfunkčních sklonů ve vnímání a jednání, ale i aktivace schopností, změny, vyřešení problému a realizace stanovených cílů.

Výcvik připravujeme.